Sunday, 24 September 2023

การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

03 Aug 2023
32

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน โดยมี คณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3