Wednesday, 28 February 2024

การคัดเลือกสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566

23 Mar 2023
134

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการคัดเลือกสถานศึกษา เข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2566 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ฯ  ร่วมสัมภาษณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนในสังกัดที่เกี่ยวข้องแลผู้รับผิดชอบหลักเรื่องอาหารกลางวัน พร้อมทั้งร่วมรับชมการนำเสนอผลงานตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเอกสารหลักฐาน เพื่อเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3