โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

23 Nov 2022
18

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรังโดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง  เข้าร่วม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH