ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในเขตอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

23 Nov 2022
17

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 10.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนหนองสะแก โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ โรงเรียนหนองบัวขาว และโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2/2565 การจัดปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียน และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH