ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

17 Nov 2022
24

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์  เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือ โรงเรียนบ้านซับชมพู และโรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญลำกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH