กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566  โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

13 Jan 2023
22

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH