การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาวิชากรท่าแดงวังท่าดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

23 Nov 2022
20

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาวิชากรท่าแดงวังท่าดี “ แดง ดี เกมส์ ” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา  เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาทุ่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH