การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 (PA)

10 Jan 2023
23

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566 (PA) โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูวิชาการหรือครูฝ่ายบุคคล เข้าร่วม เพื่อรับทราบเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก PA Support Team PBN 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมวิเชียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH