การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

18 Nov 2022
21

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะกรรมการและคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เข้าร่วม เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2566-2570 ) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานการจัดการศึกษา ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH