activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

พิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการจัดทำ MOU ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

09 Feb 2023
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง ( MOU ) ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และการจัดทำ MOU ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษากับ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 ปร

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ภายใต้แนวคิด “เด็กเหนือรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรม เทคโนโลยีก้าวล้ำ นำภูมิปัญญาสู่สากล”

03 Feb 2023
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 17.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน โดยมี  นางสาวตรีนุช เทียนทอง โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ช่วงเมืองน่าน วัดภูมินทร์