activity

ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2.ข่าวกิจกรรมใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4.สื่อออนไลน์

จิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

10 Jul 2021
วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมพลังให้กำลังใจและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด มอบข้าวกล่อง 100 กล่อง น้ำดื่ม 600 ขวด และเงินจำนวน 15

กิจกรรมสถานศึกษาต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

09 Jul 2021
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามเยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้กับท่านรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ โดยมี นายสุพจน์ ผัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังพิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตอนรับ ณ ห้องประชุมโรง

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

07 Jul 2021
วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะกรรมการดำเนินโครงการ ครูผู้รับ