เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.บูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสุระศักดิ์ สืบสุด

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายสิทธิกร บัวทอง

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH