เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
APPF_web_En
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

นักวิชาการศึกษา

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเกษประภา ชัยชนะ

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH