bannerPBN3-1
bannerPBN3-2
bannerPBN3-3
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางอุมาพร อัครากูร

นักวิชาการศึกษา

นายอนวัฒน์ แก้วขุนทด

นักวิชาการศึกษา

นางกิตติกาญจน์ แต้มทอง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ เนียมถนอม

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอภิรดี บัวสำลี

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวธรา เศรษฐี

นักจิตวิทยา

นางชุลีพร ศรีสังข์

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH