เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวชารินี พิลาสุข

นักทรัพยากรบุคคล

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH