เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มนโยบายและแผน

นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน

นางคนึง คุ้มตระกูล

ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางพรเมษา ใจอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสาวนิศานาถ ศิริลา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางภิธารัฐ ปลั่งดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวปวงอร เบ้าสิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธิเบต เพชรไชโย

เจ้าพนักงานธุรการ

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH