เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลากร

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH