เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ที่อยู่ 54/2 หมู่ 4
ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

เบอร์โทรศัพท์ : 056-731256 ต่อ
0-101 = กลุ่มอำนวยการ
104 = หน้าห้อง ผอ.เขตฯ
110 = หน้าห้องรองสมหมาย
103 = กลุ่มการเงินฯ
105 = กลุ่มส่งเสริมฯ
106 = กลุ่มแผนฯ
108 = กลุ่มนิเทศฯ
109 = กลุ่มบุคคลฯ
Fax : 056- 731737
E-mail : pbn3@pbn3.go.th

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH