เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal)

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการวิจัยทางการบริหารการศึกษาในสถานการณ์ปกติใหม่ (New Normal) ด้วยรุปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 (ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอม ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและทำแบบทดสอบหลังการอบรมแล้วเท่านั้น)

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH