กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวธนิษฐา เทียนไสว

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวชารินี พิลาสุข

นักทรัพยากรบุคคล

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH