เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสมหมาย ถาวรกูล

รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิชิตชัย อนนท์

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอัมพร จันทรางกูล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายประชา จงเรียน

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายธนรัตน์ สีทอนสุด

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปัทมาภรณ์ พรายพร

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวรัชณีย์ เพาะกระโทก

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวอมรฤดี ประดับมุข

พนักงานราชการ

นางสาวอารยา ศรีหาโท

เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH