เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นางชฎากรณ์ บรรเลงรมย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบการรายงาน ตรวจสอบและการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี คณะกรรมการดำเนินโครงการ ครูผู้รับผิดชอบงานของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จ ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูล ปพ.3 ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH