เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH