Sunday, 24 September 2023

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

07 Jun 2023
44

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปะถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีส่วยเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบุมะกรูด โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ และโรงเรียนบานซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์