เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่2/2564 ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงษ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยมี ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ รับการตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 การจัดกิจกรรมการเรียนการในชั้นเรียน ( On site ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 3 และนักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ( Hybrid )  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH