เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์  รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นางปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านวังไผ่ และโรงเรียนบ้านหนองไม้สอ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการในชั้นเรียน ( On site ) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และในระดับชั้นประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการในชั้นเรียน (On air  Online และ On hand) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 ) ณ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH