Thursday, 20 June 2024

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

19 May 2023
82

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00  น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนในสังกัด ฯ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านบุมะกรูด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียน รับการตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566