Monday, 25 September 2023

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2/2565 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

23 Nov 2022
142

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมพร พุฒกาง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ โรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ คือโรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/2565