การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ( PA ) ประจำปีงบประมาณ 2566

28 Feb 2023
31

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ( PA ) ฯ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง เข้าร่วม เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์