การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ได้มีการเรียนรวมกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566

09 Mar 2023
18

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ดร.วิทยา ทัศมี ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่ได้มีการเรียนรวมกรณีรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566  โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนมาเรียนรวมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อย ทันกำหนดเวลาและทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3