เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/เทคนิค การนิเทศและการสรุปผลการดำเนินงาน โดยชมรมศึกษานิเทศก์ สพฐ.ภาคเหนือ ผ่านระบบ google Meet

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ/เทคนิค การนิเทศและการสรุปผลการดำเนินงาน โดยชมรมศึกษานิเทศก์ สพฐ.ภาคเหนือ ผ่านระบบ google Meet  โดยมี ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบเทคนิคการนิเทศและสรุปผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH