เขต2
7 มาตรการเข้ม
6 มาตรการหลัก
6 มาตรการเสริม
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการศึกษา โดยมี โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่และโรงเรียนบ้านราหุล เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับการสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน และการพัฒนาโภชนาการให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ ห้องประชุม หนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH