เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ดำเนินงานจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการดำเนินงาน ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH