เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 โดยมี นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ประธานกรรมการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH