Friday, 9 June 2023

การประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 6/2565

05 May 2022
56

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ และประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3  ครั้งที่ 6/2565 โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการ และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ณ ประชุมโรงเรียนบ้านราหุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์