เขต2
เขต2
previous arrow
next arrow
Shadow

การประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16-18 ผ่านระบบ Video Conference

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 นายรพีพงศ์ วรวัฒน์ธนากุล  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16-18 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ เป็นไปด้วนความเรียบร้อย ต่อเนื่อง เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Leave a Comment

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH