รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายสันติชัย บัวทอง

กำกับดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน

 

นายวีระพล แก้วคำ

กำกับดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศจัดการศึกษาและประเมินผล


นายสมหมาย ถาวรกูล

กำกับดูแล กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์