previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 10.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2561 ทาง VDO CONFERENCE

ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม “Program Thai School Lunch” และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน เน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำชับผู้บริหารทุกโรงเรียนให้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนบ้าน กม.30, โรงเรียนบ้านคลองกรวด, โรงเรียนบ้านตะกุดงาม และโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง

Read moreตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3, ศึกษานิเทศก์, เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันและติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนทุกโรงเรียน โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตาม “Program Thai School Lunch” และให้ติดตามด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างเร่งด่วน โดยเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณ พร้อมกำชับผู้บริหารทุกโรงเรียนกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

Read moreตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดมาลา ประจำปี 2560 เป็นวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561

VDO CONFERENCE การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลฯ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เวลา 11.30 น. – 13.00 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO CONFERENCE เรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreVDO CONFERENCE การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลฯ