previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.00 น. – 09.00 น.) นายวีรพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 24/2561

โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตปทุมธานีนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนครปฐมนนทบุรี การศึกษาการประดิษฐ์ไฟป่าเขตร้อน 3 และเจ้าหน้าที่การส่งเสริมการจัดการและการบำรุงรักษาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี งอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศประจำปี 2561 (เชิงประจักษ์) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Read moreโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ รับการประเมินเพื่อคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (เวลา 08.30 น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธี ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเป็นบำเหน็จความชอบในการทำคุณงามความดีอย่างสูงยิ่งแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ มีผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 173 ราย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 (เวลา 07.30 – 17.00 น.) ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นางคนึง คุ้มตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

การเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 และกำหนดจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราฃฯ