previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.09 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดโคกตายอ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreร่วมกิจกรรมทางศาสนาแห่เทียนเข้าพรรษ

Zero waste school

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายวีระพล  แก้วคำ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมครูผู้รับผิดชอบงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) การศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนในอนาคต และที่สำคัญที่สุดเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญด้านการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ รีไซเคิล และรณรงค์การรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี  นายพิชญ บุญญาสุ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม จาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นวิทยากรในภาคเช้า ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreZero waste school

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2561

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (เวลา 08.00-11.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2561

โครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีกิจกรรม 5 คณะ คือ คณะวิทยาการจัดดาร, คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธี

Read moreโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาชุมชน

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษา