previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

พุธเช้า ข่าวสพฐ. และ สภากาแฟ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 29/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreพุธเช้า ข่าวสพฐ. และ สภากาแฟ

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการของสถานศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการของสถานศึกษา โดยมี สถาบันพัฒนาศักยภาพเยาวชน (The Trainer) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตแบบบูรณาการของสถานศึกษา

สภากาแฟสร้างความคุ้นเคยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.30 – 08.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมคณะ ร่วมสภากาแฟสร้างความคุ้นเคยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้หัวหน้าส่วนราชการ ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreสภากาแฟสร้างความคุ้นเคยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (เวลา 06.30 – 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และ นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังบุคลากรในสังกัด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สามารถสอบถามรายละเอียดดดยตรงได้ที่ ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมป้องกันและคุ้มครอง