previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศีรเทพ (สว่างวัฒนา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลศีรเทพ (สว่างวัฒนา) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-7024240 ในวันและเวลาราชการ ( ประกาศ  เอกสารประกวดราคา )

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง – ไผ่ขวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-2071584 ในวันและเวลาราชการ ( รายละเอียดังแนบ )

ประกาศโรงเรียนบ้านลำนารวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านลำนารวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 090-2150741 ในวันและเวลาราชการ ( รายละเอียดังแนบ )

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองบัวทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 089-2708944 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดังแนบ )

       

ประกาศโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)

           กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560  ระหว่างเวลา 08:30 ถึง 16:30  น.ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียได้ที่เว็บไซต์ www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-9368859 ในวันและเวลาราชการ ( รายละเอียดดังแนบ )

       

ประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมพิจารณาจัดตั้ง จัดสรร งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2560

ศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมพร้อมทั้งประสานแนวทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา และแนวนโยบายดำเนินการตามจุดเน้นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

Read moreศธจ.เพชรบูรณ์ เยี่ยม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3