previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ใหม่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อ http://www.pnbpeo.moe.go.th เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับหน่วยงานและบุคคลทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ตามรายละเอียดดังแนบ เว็ป ศธจ

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติฯ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกได้ที่ http://www.skp.moe.go.th ตามรายละเอียดดังแนบ MOE AWARDS

ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน

ประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 23  ต.ค. พ.ศ. 2560  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 24 ต.ค. พ.ศ. 2560 ดำเนินการสอบวันที่ 28 ต.ค. พ.ศ. 2560 ( รายละเอียดดังแนบ )

คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ  

  1. สมัคร Obecmail  (  รายละเอียดดังแนบ )
  2. สมัคร ระบบ e-GP  ( คู่มือลงทะเบียน เจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ )

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่องการขายทอดตลาดบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ โดยกำหนดดูสถานที่และสภาพอาคารที่จะทำการรื้อถอนอาคาร ตั้งแต่วันที่  11  ตุลาคม  2560 ถึง 17  ตุลาคม  2560 เวลา  08.30 น. ถึง 16.30  น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และกำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 18 ตุลาคม  2560 กำหนดลงชื่อเข้าสู้ราคาพร้อมวางหลักประกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.30 และดำเนินการขายทอดตลาดในเวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพป.พช.3  รายละเอียดดังแนบ  ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักครู 1 หลัง ของโรงเรียนบ้านโคกตะขบ

ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต”

 

ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่สนใจร่วมประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ชิงรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ประกวดคำขวัญจังหวัดเพชรบุรณ์