previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 09.30 น.) นายดิเรก ต่ายเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ติดตามการอ่าน การเขียน และคิด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้อ่านเขียนและคิดคำนวณได้ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา, โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง, โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี และโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (เวลา 08.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561 ทาง VDO CONFERENCE โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 7/2561

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

ด้วย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ นักเรียนนักศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560

แจ้งประชาสัมพันธ์ ถึงข้าราชการ/ลูกจ้างประจำที่ทำประกันภัยหมู่กับ บจก.เอไอเอ สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยประจำปี 2560 เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย/ยื่นภาษี ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สพป.พช.3 ค่ะ