previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

การจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 09.00 น.) นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการดำเนินการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในภาคเช้าโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่และอำเภอบึงสามพัน และภาคบ่ายโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ รวม 193 โรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการจัดจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตในระบบจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 08.00 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 46/2561 และประชุมเสวนาสภากาแฟ

ประกาศโรงเรียนบ้านศรีมงคล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช.105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านศรีมงคล เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สพปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน (ชั้นล่างโล่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังแนบ

ประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสมหมาย  ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ โครงการพัฒนาน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมชี้แจงโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินดอกผลกองทุนฯ

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29

ประกาศโรงเรียนบ้านซับน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง งบประมาณปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ