previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับวัดมหาธาตุ พระอารามหลวงตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประกวดบรรยายธรรม

ประชาสัมพันธ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๑” ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ ประกวดสิ่งประดืษฐ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๙ หลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังแนบ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักษึกษา

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 (เวลา 08.00 น.) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายดิเรก ต่ายเมือง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561 ทาง VDO CONFERENCE เวลา 08.00 น. – 09.00 น. โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อติดตามข่าวสารและรับนโยบายการจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ที่มั่งคง มั่งคั่ง และยังยืน อย่างมีคุณภาพ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาค ทุกพื้นที่ จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 3/2561

ขอคืนเงินประกันสัญญา

ขอคืนเงินประกันสัญญา

  1. รร.บ้านหนองสะแกสี่  ( รายละเอียดดังแนบ )
  2. รร.บ้านวังปลา             ( รายละเอียดดังแนบ )
  3. รร.บ้านท่าแดง            ( รายละเอียดดังแนบ )  

Read moreขอคืนเงินประกันสัญญา

ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                       ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ให้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 จำนวน 23 อัตรา และสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างให้กับสถานศึกษาตามแนวทางการจัดสรรที่ สพฐ.กำหนด สามารถดาวน์โหลด   รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัครตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้          รับสมัครครูผู้ทรง-61