สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู่ Q1 สำนักงานคุณภาพ (Quality Office) Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality School) Q3 ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 3 อำเภอวิเชียรบุรี โดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบึงสามพัน นางสมหญิง บุญปัน ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายและสรุปผลการอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 3

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

วัวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และลงนามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ณ ศูนย์พัฒนาวิชาการ กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 2 อำเภอบึงสามพัน ศพว.บ้านโภชน์บัววัฒนา และศพว.สระประดู่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบึงสามพัน นางสมหญิง บุญปัน ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนายศุภกร วิแสง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กล่าวรายและสรุปผลการอบรม ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 2

ประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1 อำเภอหนองไผ่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ และมีนางสาวเนาวรัตน์ วงศ์ยังประเสริฐ นักจิตวิทยา โรงพยาบาลบึงสามพัน นางสมหญิง บุญปัน ครูโรงเรียนบ้านท่าด้วง นายประวิทย์ นาคมอญ ครูโรงเรียนบ้านพญาวัง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และนายศุภกร วิแสง รองผู้อำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กล่าวรายและสรุปผลการอบรม ณ โรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รุ่นที่ 1

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมมอบบ้านให้นักเรียนในสังกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายฉัตรชัย ขันธะรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีมอบบ้านให้เด็กหญิงชลธิชา สันจะโป๊ะ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ตามโครงการสร้างบ้านให้น้อง จากการสนับสนุนของรายการข่าวเพจอีจัน และมูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน โดยมีนายปกรณ์  ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานมอบบ้านในครั้งนี้ ณ บ้านที่ 88/8 หมู่ 9 ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมมอบบ้านให้นักเรียนในสังกัด