previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” และพิธีเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล”

วันที่ 9 มกราคม 2562 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” และพิธีเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล” ตามโครงการ “สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ไร้ขยะ” และรณรงค์ “ถือปิ่นโต หิ้วตะกร้า ใช้ถุงผ้า” เพื่อลดปริมาณขยะและถุงพลาสติก โดยการนำขยะมาแลกกระเป๋าผ้า คนละ 1 ใบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreกิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” และพิธีเปิด “ธนาคารขยะรีไซเคิล”

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 2 มกราคม 2562 (เวลา 08.00-10.00 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.30-12.00 น.) นายสันติชัยบัวทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3

Read moreประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

กิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (เวลา 13.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5ส. และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีมและสร้างความสามัคคี โดยมี นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าวคำรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreกิจกรรม 5ส.Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (ภาคเช้า)

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 (เวลา 09.30 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา “จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562” ในภาคเช้าถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายปิ่นโต สังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 (ภาคเช้า)

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 49/2561

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 (เวลา 08.00-10.20 น.) นายสันติชัย  บัวทอง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 49/2561 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 49/2561