previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ โรงเรียนบ้านโคกปรือ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562 ณ ศาลาวัดบ้านบึงกระจับ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read more“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 9/2562

ประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมแจ้งข้อราชการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ

โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ ให้ความรู้โดย วิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ. เพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำ

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 (เวลา 08.00-09.00 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 28/2562

ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 (เวลา 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ตรวจราชการติดตามโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 (เขตอำเภอศรีเทพ) ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ และโรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด ร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง และคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ในโอกาสที่ได้มารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมต้อนรับ ท่าน ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง