ปีการศึกษา 2562 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มุ่งสู สำนักงานคุณภาพ (Quality Office), โรงเรียนคุณภาพ (Quality School), ห้องเรียนคุณภาพ (Quality Classroom), นักเรียนคุณภาพ (Quality Student)
Shadow
Slider
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น. -12.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562 นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 สหวาระเดือนเกิดผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 6/2562

กิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนคุณภาพซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน 4Q “เราจึงต้องรวมพลัง พร้อมใจกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreกิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 นับถอยหลัง สอบ O-NET

11วัน 10ชั่วโมง 57นาที 47วินาที

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเพ็ด-ชะ-บูน” ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.- 21.00 น. ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินเขาค้อ” ณ จุดชมวิวอำเภอเขาค้อ ถนนสะเดาะพง – แคมป์สน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. – 23.00 น.

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้รับผิดชอบกิจกรรมโครงการเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565)