“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2564

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 14/2564 และประชุมเสวนาสภากาแฟ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบัวบูชา” โรงเรียนบ้านหนองพลวง

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์  ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ “อาคารบัวบูชา” โรงเรียนบ้านหนองพลวง พร้อมด้วย นางศุทธมน  หงส์หนึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพลวง เข้าร่วม เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และเสริมความเป็นสิริมงคล รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ โรงเรียนบ้านหนองพลวง ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ประจำเดือนเมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และอวยพรวาระวันเกิดประจำเดือนเมษายน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการจ่ายเงินในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และทำความเข้าใจกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และการจ่ายเงินในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยมี ข้าราชการครูที่รับผิดชอบงานทุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จำนวน 49 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้สามารถดำเนินงานตามขั้นตอนได้ถูกต้อง ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเพชระ เทพวาที อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันจุ ข้าราชการบำนาญ ในสังกัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอบึงสามพัน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ในนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ขอแสดงความอาลัยและขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบุคคลซึ่งอันเป็นที่รักยิ่งของครอบครัวของข้าราชครูในสังกัด ณ วัดเนินเสรีวราราม ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 วันที่สี่ของการประชุม

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21และบรรยายพิเศษหลักสูตรจิตอาสาและคุณธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งใหม่  ปี 2563  จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา เสริมสร้างจิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในศตวรรษที่ 21  ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. ( Big Cleaning Day ) และรับความรู้การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 วันที่สามของการประชุม

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยสถานศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งใหม่  ปี 2563  จำนวน 45 คน เพื่อพัฒนาทักษะผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา เสริมสร้างจิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมในศตวรรษที่ 21  และรับชมพุธ เช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3

Read more

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประจำปี 2563 โดยมี นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการสรรหาและการเลือกตั้งคณะกรรมการ(ก.ต.ป.น) ของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ต.ป.น) และแผนพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more