รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 48/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.00 – 11.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ จาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา และแนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุม 1 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 48/2562

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดมนต์ไหว้พระ, แผ่เมตตา และมอบดอกไม้สหวาระเดือนเกิดให้กับผู้ที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 และร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันและแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และปลูกต้นไม้ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ปลุกกระแสสังคม สร้างการรับรู้ของประชาชนชาวเพชรบูรณ์ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด  คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา (9.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในช่วงเช้า เวลา 6.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป และในเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นางสาวเมตตา สินยบุตร นายอำเภอบึงสามพัน เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ เพื่อเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่และการพัฒนาตนเอง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คลิกชมภาพเพิ่มเติม

Read moreร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์