previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

17-07-2560 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star) ประจำปี 2560 และมอบ “เข็มเกียรติยศ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินกิจกรรมในปี 2559 ที่ผ่านมา

Read more

16-07-2560 PLC ครูวิชาการโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายสันติชัย บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Communiti) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

Read more