การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O36_วิเคราะห์ความเสี่ยง-2563-1.pdf” height=”820px” viewer=”browser”]