การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ลงนาม MOU ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

MOU บุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3