ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

[embeddoc url=”http://pbn3.go.th/web/wp-content/uploads/2020/07/O31-ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริ.pdf” height=”600px” viewer=”browser”]